S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I.

 

Všeobecné ustanovenia

 

(1) Tieto Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru prostredníctvom e-shopu www.onhand.sk

 

(2) Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.onhand.sk sa riadi týmito Obchodnými podmienkami a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

Článok II.

 

Vymedzenie pojmov

 

(1) Tovarom je akákoľvek hnuteľná vec predávaná prostredníctvom e-shopu www.onhand.sk

 

(2) Predávajúcim  je Pavel Čejka, Klatovská třída 108, 30100 Plzeň, ČR. IČ: 87628333.

 

(3) Kupujúcim je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

 

(4) Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

(5) Objednávkou sa rozumie vyplnenie elektronického formulára, ktorý obsahuje údaje o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru, spôsob doručenia a zaplatenia a celkovú sumu, ktorú kupujúci za tovar zaplatí.

 

Článok III.

 

Objednávanie tovaru

 

(1) Kupujúci realizuje objednávku prostredníctvom elektronického formulára na internetovej stránke www.onhand.sk

 

(2) Predávajúci následne realizuje potvrdenie objednávky prostredníctvom e-mailu. Týmto potvrdením sa objednávka považuje za doručenú a záväznú. Týmto okamihom dochádza k uzavretiu zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

(3) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky.

 

(4) Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku e-mailom, v prípade, a to len v prípade, že predávajúci  tovar ešte neodovzdal na dopravu. Zaplatená kúpna cena za tovar bude následne v lehote 14 dní vrátená kupujúcemu prevodom na číslo účtu kupujúceho, uvedené v maily, ktorým bolo storno objednávky vykonané. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť identifikačné údaje kupujúceho, číslo objednávky, objednaný tovar, číslo účtu alebo adresu kam má byť vrátená kúpna cena, ak bola zaplatená vopred.

 

(5) Predávajúci má právo stornovať objednávku a) ak v dohodnutej lehote nie je schopný dodať objednaný tovar a kupujúci nemá záujem o náhradné plnenie, b) v prípade nedostupnosti tovaru, c) v prípade ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene ktorá je uvedená v internetovom obchode. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom. Zaplatená kúpna cena za tovar bude následne v lehote 14 dní vrátená kupujúcemu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.

 

Článok IV.

 

Cena tovaru

 

(1) Aktuálne ceny tovaru sú uvedené v e-shope www.onhand.sk . Táto cena nezahŕňa náklady na dodanie tovaru na miesto určené kupujúcim.

 

(2) Cena tovaru je uvádzaná za jeden kus, ak z charakteru tovaru alebo popisu nevyplýva niečo iné.

 

(3) Ceny uvedené v e-shope www.onhand.sk môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. V prípade úspešného dokončenia objednávky, t.j. úhrady za tovar je predávajúci viazaný cenou tovaru uvádzanou v čase vytvorenia objednávky.

 

(4) Ceny tovaru uvedené v e-shope www.onhand.sk sú uvádzané v mene EURO

 

Článok V.

 

Platobné podmienky

 

(1) Spôsob platby si volí kupujúci prostredníctvom elektronického formulára – objednávky.

 

Platba kartou cez platobnú bránu Comgate

Dobierkou, t.j. úhradou tovaru v deň doručenia do rúk zamestnanca Slovenskej pošty. V prípade neprevzatia tovaru objednaného na dobierku má predávajúci právo požadovať náhradu nákladov za doručovanie a dobierku.

Bankový účet: 2102433068/2010, IBAN CZ55 2010 0000 0021 0243 3068 , vedený u společnosti Fio banka, a.s

(2) Kupujúci uhrádza kúpnu cenu za tovar a náklady na dodanie tovaru.

 

Článok VI.

 

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

 

(1) Zákazník si v objednávkovom formulári môže vybrať spôsob dodania tovaru a) prostredníctvom Slovenskej pošty, b) Zásielkovňa

 

(2) Všetok tovar ponúkaný prostredníctvom e shopu www.onhand.sk je k dispozícii skladom, pokud není uvedeno na webu jinak, tovar je expedovaný na dopravu po pripísaní platby za tovar.

 

(2) Predávajúci sa zaväzuje expedovať tovar na dopravu do 3 pracovných dní odo dňa úspešného dokončenia objednávky, t.j. od úhrady za tovar.

 

(3) Dodanie tovaru je realizované prostredníctvom Slovenskej pošty nebo Zásielkovňou. Lehota doručenia tovaru zákazníkovi sa spravuje podmienkami prepravcu.

 

(5) Cena dopravy je vypočítaná automaticky na webovej stránke, podľa hmotnosti zásielky a vybraného spôsobu dopravy.

 

(6) Doprava zdarma pri nákupe nad 40€. Zároveň musí byť splnená podmienka, že zásielka je menšia ako 200 x 200 x 200 mm a jej hmotnosť je menšia ako 1 kg.

Článok VII.

 

Práva a povinnosti

 

(1) Predávajúci sa uzatvorením zmluvy o kúpe tovaru

 

Zaväzuje odovzdať kupujúcemu tovar v požadovanej akosti a množstve v  kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň úspešného dokončenia objednávky tovaru.

Dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

(2) Kupujúci sa uzatvorením zmluvy o kúpe tovaru

 

zaväzuje tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a

zaplatiť za tovar kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie tovaru v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

(3) V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

 

(4) Predávajúci nezodpovedá za

 

oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.

oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou

(5) Vlastnícke právo k tovaru z predávajúceho na kupujúceho prechádza úplným zaplatením kúpnej ceny.

 

Článok VIII.

 

Zodpovednosť za vady, záručná doba a uplatňovanie reklamácie

 

(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

 

(2) Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Faktúra, ktorá je kupujúcemu doručená s emailom, slúži zároveň ako záručný list.

 

(3) Predávajúci nezodpovedá za vady súvisiace s bežným opotrebením tovaru s ohľadom na materiál, z ktorého je tovar zhotovený.

 

(4) Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

 

(5) Reklamáciu si kupujúci uplatňuje u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie kupujúci doručí reklamovaný tovar vhodne zabalený a nepoškodený vrátane všetkého príslušenstva a jasného popisu vady na adresu sídla predávajúceho.

 

(6) Kupujúci pri uplatňovaní reklamácie môže využiť reklamačný formulár, ktorý si vytlačí a vyplní, a spolu s vadným tovarom zašle na adresu sídla predávajúceho. Stiahnuť a vytlačiť si ho môžte tu Reklamačný formulár

 

(7) Podrobný postup reklamácie upravuje Reklamačný poriadok.

 

(8) Reklamáciu tovaru poškodeného pri doprave si kupujúci uplatňuje u Slovenskej pošty nebo Zásielkovňa.

 

(9) Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

 

(10) Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 7 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 

(11) Zoznam subjektov alternatívneho riešienia sporov zverejňuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platforny alternatívneho riešenia sporov (http://ec.europa.eu/odr).

 

(12) Ďalšie podmienky alternatívneho riešenia sporu a náležitosti návrhu podľa odseku 8 upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Článok IX.

 

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 

(1) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

(2) Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ realizuje písomne.

 

(3) Spotrebiteľ je povinný doručiť tovar v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Obal na tovare nesmie byť poškodený a tovar nesmie javiť známky používania. Tovar musí obsahovať všetky cenovky a štítky na pôvodnom mieste a tieto nesmú byť odstránené. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovar rozbaliť a vyskúšať obdobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Vyskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

 

(4) Spotrebiteľ je povinný doručiť tovar spolu s písomným odstúpením od zmluvy, v ktorom kupujúci uvedie špecifikáciu tovaru a číslo objednávky podľa vystavenej faktúry.

 

(5) Riziká škody na tovare spôsobené prepravou od kupujúceho k predávajúcemu znáša kupujúci až do prevzatia tovaru predávajúcim. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame.

 

(6) Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

 

(7) Predávajúci sa zväzuje prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu vrátane nákladov na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

 

(8) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

Článok X.

 

Právo predávajúceho na odstúpenie od zmluvy

 

(1) Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, v prípade ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, alebo dôvodov vyššej moci. Predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho. Zaplatená kúpna cena za tovar bude následne v lehote 15 dní vrátená kupujúcemu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.

 

Článok XI.

 

Ochrana osobných údajov

 

(1) Predávajúci zhromažďuje a spracúvavá kupujúcim poskytnuté osobné údaje v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

(2) Osobné údaje sa zhromažďujú a spracúvajú za účelom naplnenia predmetu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a tiež na ďalšie marketingové účely slúžiace predávajúcemu.

 

(3) Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním osobných údajov a uskutočňovaných nákupoch.

 

(4) Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane s výnimkou poskytnutia osobných údajov nutných na doručenie tovaru poskytnutých prepravcovi.

 

(5) Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca odo dňa doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu.

 

(6) Zaregistrovaním sa k odberu noviniek, vyjadruje kupujúci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a zaslaním konkrétnej ponuky predávajúceho, ako aj informáciách o rôznych zľavách, akciách a novinkách týkajúcich sa internetového obchodu www.onhand.sk

 

Článok XII.

 

Záverečné ustanovenia

 

(1) Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 

(2) Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

(3) Zmena obchodných podmienok nadobúda účinnosť dňa 1.1.2024

REKLAMAČNÝ PROTOKOL – tu na stiahnutie

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – tu na stiahnutie

 

MjRmYTlkO